Betingelser

Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Katja Hagge) via www.bitki24.com-webstedet. Medmindre andet er aftalt, modsiges inkluderingen af dine egne vilkår og betingelser.

(2) En forbruger som defineret i de følgende regler er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i deres uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktets genstand er salg af varer.

(2) Så snart det respektive produkt er placeret på vores hjemmeside, afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt for online indkøbskurvsystemet under de betingelser, der er specificeret i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
Varerne beregnet til køb placeres i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at kalde "indkøbskurven" op og foretage ændringer der til enhver tid.
Efter at have hentet siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises ordredataene som en ordreoversigt.

Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, bliver du enten sendt til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik eller videresendt til webstedet for udbyderen af øjeblikkelig betaling system.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det rigtige valg eller indtaste dine data der. Endelig får du vist ordredataene som en ordreoversigt på hjemmesiden til udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem eller efter at du er blevet sendt tilbage til vores onlinebutik.

Før du afgiver ordren, har du mulighed for at kontrollere oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også via "tilbage" -funktionen i internetbrowseren) eller annullere ordren.
Ved at afgive ordren via den tilsvarende knap ("ordre med betalingspligt" eller lignende beskrivelse) erklærer du juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine forespørgsler om at udarbejde et tilbud er ikke bindende for dig. Vi sender et bindende tilbud til dig i tekstform (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden periode er angivet i det respektive tilbud).

(5) Behandlingen af ordren og transmission af alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af kontrakten er delvist automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mail-adresse, du har gemt hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk sikret og især ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Individuelt designede varer

(1) Du giver os de nødvendige oplysninger, tekster eller filer, der kræves til det individuelle design af varerne via onlinebestillingssystemet eller via e-mail senest umiddelbart efter kontraktens indgåelse. Vores mulige specifikationer for filformater skal overholdes.

(2) Du forpligter dig til ikke at overføre data, hvis indhold krænker tredjeparts rettigheder (især ophavsret, navngivningsrettigheder, varemærkerettigheder) eller krænker eksisterende love. Du skadesløse os udtrykkeligt fra alle tredjeparts krav hævdet i denne sammenhæng. Dette gælder også omkostningerne ved den juridiske repræsentation, der kræves i denne sammenhæng.

(3) Vi kontrollerer ikke de transmitterede data for korrekthed, og vi påtager os intet ansvar for fejl.

§ 4 Særlige aftaler om de tilbudte betalingsformer

(1) Betaling via Klarna
I samarbejde med Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, vi tilbyder følgende betalingsmuligheder. Betaling foretages til Klarna:

  • Afdragskøb: Med Klarnas finansieringstjeneste kan du betale for dit køb i faste eller fleksible månedlige rater på de betingelser, der er angivet i kassen. Betaling i rater forfalder i slutningen af måneden efter at Klarna har sendt en månedlig faktura. Du kan finde yderligere oplysninger om lejekøb, herunder de generelle vilkår og betingelser og den europæiske standardinformation for forbrugerkredit for de lande, hvor denne betalingsmetode er tilgængelig her (kun tilgængelig i de angivne lande): Tyskland , Østrig .

  • Sofortüberweisung: Fås i Tyskland og Østrig. Din konto debiteres straks efter du har afgivet din ordre.

Brugen af betalingsmetoderne faktura og / eller lejekøb og / eller direkte debitering kræver en positiv kreditkontrol. I den henseende videresender vi dine data til Klarna med henblik på adresse- og kreditkontrol som led i købsinitieringen og behandlingen af købekontrakten. Forstå venligst, at vi kun kan tilbyde dig de betalingsmetoder, der er tilladte baseret på resultaterne af kreditkontrollen.

Du kan finde flere oplysninger og Klarnas brugsbetingelser her . Du modtager generel information om Klarna her . Dine personlige oplysninger behandles af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas privatlivspolitik behandlet.


Du kan finde flere oplysninger om Klarna her . Du kan finde Klarna-appen her .

§ 5 Ret til retention, ejendomsret

(1) Du kan kun udøve en ret til retention, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er afgjort fuldt ud. Før overdragelse af ejerskab af varer, der er underlagt ejendomsforbehold, er pantsætning eller sikkerhedsoverdragelse ikke tilladt.

b) Du kan videresælge varerne i den normale forretning. I dette tilfælde tildeler du os alle krav i det faktureringsbeløb, der tilfalder dig fra videresalget, vi accepterer opgaven. Du er yderligere autoriseret til at indsamle kravet. Men hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os retten til selv at indsamle kravet.

c) Hvis de reserverede varer kombineres og blandes, erhverver vi medejerskab af den nye vare i forholdet mellem faktureringsværdien af de reserverede varer og de andre forarbejdede varer på behandlingstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettigede til på din anmodning, i det omfang den realiserbare værdi af vores værdipapirer overstiger kravet om at blive sikret med mere end 10%. Valget af de værdipapirer, der skal frigives, påhviler os.

§ 6 Garanti

(1) De lovbestemte garantirettigheder gælder.

(2) Som forbruger bliver du bedt om at kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader straks efter levering og at underrette os og speditøren om eventuelle klager så hurtigt som muligt. Hvis du undlader at gøre det, har dette ingen indflydelse på dine lovbestemte garantikrav.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som kvaliteten af varen, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udsagn fra producenten.

b) I tilfælde af mangler garanterer vi efter vores valg reparation eller efterfølgende levering. Hvis eliminering af manglen mislykkes, kan du enten anmode om en prisnedsættelse eller trække kontrakten tilbage. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykkedes efter et mislykket andet forsøg, medmindre noget andet især skyldes genstandens art eller manglen eller andre omstændigheder. I tilfælde af reparationer behøver vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved forsendelse af varerne til et andet sted end udførelsesstedet, forudsat at forsendelsen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Forkortelsen af fristen gælder ikke:

- skyldigt forårsaget skade, der kan tilskrives os på grund af personskade på liv, krop eller helbred og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- så vidt vi bedragerisk har skjult manglen eller har givet en garanti for varens kvalitet;
- for genstande, der er brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangelfuldhed
- i tilfælde af juridisk regres krav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 7 lovvalg

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere finder dette lovvalg kun anvendelse, for så vidt dette ikke fjerner beskyttelsen, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sædvanligt opholdssted (begunstigelsesprincip).

(2) Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

Katja Hagge
Emsdettener Strasse 10
48268 Greve
Tyskland
Telefon: 015110995400
E-mail: bitki.hagge@gmail.com


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen giver en platform til udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr .

2. Oplysninger om kontraktindgåelse

De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, indgåelse af selve kontrakten og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Indgåelse af kontrakten" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.)

3. Kontraktsprog, lagring af kontrakttekst

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Før du afgiver ordren via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Når vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de krævede oplysninger i henhold til fjernsalgskontrakter og de generelle vilkår og betingelser blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. I tilfælde af anmodninger om tilbud uden for online-indkøbskurvsystemet modtager du alle kontraktoplysninger som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. Via e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved produktet eller tjenesten

De væsentlige egenskaber ved varerne og / eller tjenesterne findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsmetoder

5.1. Priserne i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer de samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle afgifter.

5.2. Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan hentes via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og bæres af dig desuden, medmindre der er lovet gratis levering.

5.3. Eventuelle omkostninger til overførsel af penge (overførsels- eller valutakursgebyrer for kreditinstitutterne) afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen foretages til et EU-land, men betalingen er iværksat uden for EU.

5.4. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

5.5. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt til betaling med det samme.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelser, leveringsdato og eksisterende leveringsrestriktioner kan findes under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. For så vidt som du er forbruger, er det reguleret ved lov, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den vare, der sælges under forsendelsen, kun overføres til dig, når varerne overleveres, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en person, der ellers er udpeget til at udføre forsendelsen.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på egen risiko.

7. Lovbestemte garantirettigheder

Ansvaret for mangler er baseret på bestemmelsen "Garanti" i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse betingelser og kundeoplysninger blev oprettet af advokater fra Händlerbund, der specialiserer sig i it-lovgivning og konstant kontrolleres for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer retssikkerheden for teksterne og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. For mere information, se: https://www.haendlerbund.de/ de / Leistungsungen / Rechtsssicherheit / agb-service .

sidste opdatering: 27/10/2020