Bemærkninger om bortskaffelse af batterier

Bemærkninger om bortskaffelse af batteri

I forbindelse med salg af batterier eller levering af enheder, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at informere dig om følgende:
Som slutbruger er du retligt forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan returnere gamle batterier, som vi har eller har medført i vores sortiment som nye batterier, gratis til vores forsendelseslager (forsendelsesadresse). Symbolerne, der vises på batterierne, har følgende betydning:
Symbolet med det overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må kastes i husholdningsaffald.
Pb = batteri indeholder mere end 0,004 procent bly
Cd = batteri indeholder mere end 0,002 vægtprocent cadmium
Hg = batteri indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv.

Bemærk ovenstående oplysninger.